ข่าวสาร สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด เร่งจัดการปัญหาการทุจริต เร่งแจ้งความเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ สั่งตรวจข้อมูลการเงิน 100%

05 เมษายน 2022 09:26:55